specializovaný web o aristokracii a titulech................................na obrázku Albrecht z Valdštejna, Karel Schwarzenberg, Tomáš Zima, Leoš Streda, Paul McCartney, Steven Spielberg, Bill Gates, Sean Connery, Christopher Lee

Ocenění šlechtickým titulem

Aristokracie není dnes výraznou sociální či mocenskou skupinou. Šlechtický titul je buď dědičný nebo udělený v rámci nobilitace. Zděděný šlechtický  titul je z hlediska zákonů neplatný, dědičné aristokratické tituly zrušil zákon z roku 1918. Nový šlehtický titul lze získat v některých zahraničních zemích. Dokladem o novém zařazení do aristokratických kruhů je nobilitační listina, kterou vydává panovník či stát. Takové ocenění získávají dnes zejména významní odborníci, vědci, umělci, státníci i filantropové... Šlechtické tituly jsou z dnešního pohledu chápány spíše něco jako státní vyznamenání, ocenění významných osobností. 

Šlechtickým titulem "Sir" se pyšní osobnosti jako Paul McCartney, Winston Churchill, Elton John či Sean Connery, v minulosti ho obdržel např. vědec  Isaac Newton. Z Čechů získali šlechtický titul Sir význační lékaři jako Leoš Středa či rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. Byli povýšeni mezi rytíře podobně jako v minulosti pasoval na rytíře Jana Evangelistu Purkyně císař František Jisef I. Aristokratem byle také blízký spolupracovník prezidenta Václava Havla, Čechoangličan Frank Lampl, kterého do rytířského stavu pasovala královna Alžběta II.

Historicky byla aristokracie vnímána jako vrstva privilegovaných. Jedinci, kteří mají speciální výsady a obvykle i nárok na aristokratický titul. V řadě zemí jsou šlechtické tituly platné dodnes, u nás byly z veké čísti zrušeny. V Česku přesto žije několik aristokratů s platnými šlechtickými tituly ze zahraničí. Buď na základě povýšení do šlechtického stavu nebo proto, že šlechtický titul byl vrácen panovníkem jiného státu. Na tyto nové zahraniční šlechtické tituly se zákon 61 z roku 1918 Sb. nevztahuje.

Řada lidí se chybně domnívá, že u nás aristokratické tituly neexistují. V roce 1918 byly doopravdy nejprve šmahem zrušeny všechny aristokratické tituly, hlavně kvůli odstřihnutí se od aristokratického Rakousko-Uherské monarchie. Původní zákon 61/1918 Sb. byl v průběhu let novelizován, což umožnilo a umožňuje uznat zejména některé zahraniční šlechické tituly.

Oficiální doklady k nahlédnutí

Zákon o zrušení českých šlechtických titulů

Zákon 61/1918 Sb. ze dne 10. prosince 1918, jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly. Změna: 268/1936 Sb. Změna: 220/1939 Sb. Změna: 30/1945 Sb. Změna: 55/1948 Sb. § 1 Šlechtictví  a  řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují, rovněž  tak  tituly,...

Rody s platným šlechtickým titulem

06.11.2016 08:16

Rod Lobkowiczů

K zakladatelům rodu patřili ve 14. století zeman Martin z Újezda a jeho syn Mikuláš Chudý z Újezda. Mikuláš Chudý získal od Václava IV obec Lobkovice u Mělníka a odtud pochází název rodu. Získal však řadu dalších panství a díky němu se z nevýznamné šlechtické rodiny stal jeden z předních...

Vyhledávání

Nobilitace Jana Evangelisty Purkyně

byla před více než 150 lety významnou událostí.  Připomeňme, že 15. července 1869 povýšil císař František Josef I nejvýznamějšího českého lékaře a vědce, pana profesora Purkyně do šlechtického stavu s právem užívat aristokratický titul Ritter von Purkyně (Rytíř z Purkyně) a erb. Titul von Purkyně nebyl dědičný podobně jako tituly, které získali současní lékařští vědci Tomáš Zima či Leoš Středa.

Velkovévoda a rytíř: Jindřich I. Lucemburský, panovník Lucemburska, se při příležitosti převzetí Mezinárodní ceny Karla IV setkal s rektorem Karlovy univerzity, profesorem Zimou, který mu ocenění předával. Profesor Tomáš Zima získal aristokratický rytířský titul na Filipínách už v roce 2011.

Televizní dokument Rub a líc modré krve o radostech, strastech a hrdinství české šlechty. Klikněte na obrázek a spustíte videozáznam.

Zajímavý je internetový magazín historickaslechta.cz vedený historikem a dokumentaristou, Janem Drocárem, vedoucím oddělení spisové služby Parlamentu České republiky.

Kniha Nakladatelství Lidové noviny představuje prominentní vrstvu nejurozenějších, nejzámožnějších a nejvlivnějších vlastníků. Nikoliv jako idylické prostředí mocenské dominance, nýbrž jako kolbiště, na kterém se svádí vysilující a frustrující boj o udržení jednou nabytého společenského postavení.

Každoroční setkávání několika stovek aristokratických rodin proběhlo koncem dubna v Karlových Varech. Jedná se o tradiční setkání šlechty, jehož součástí jsou plesy, koncerty, mše, hudební produkce. Dotek historie přinášejí i luxusní vozy, neobvyklé róby i nedělní mše.

    Tetraptych Příběhy české šlechty, Návraty české šlechty, Paradoxy české šlechty a Křižovatky české aristokracie, který postupně vychází už od roku 1995 se věnuje řadě šlechtických osudů. Autorem je Vladimír Votýpka ( nar. 1932), který se osudům významných aristokratů věnuje už přes půl století.

Nobilitas.sk je internetový portál potomků uherské šlechty, kteří žijí na Slovensku a kteří se sdružili s cílem propagovat aristokracii ve slovenské společnosti.

počítadlo.abz.cz

© 2020 Historická skupina Akademie české literatury

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode