specializovaný web o aristokracii a titulech................................na obrázku Albrecht z Valdštejna, Karel Schwarzenberg, Tomáš Zima, Leoš Streda, Paul McCartney, Steven Spielberg, Bill Gates, Sean Connery, Christopher Lee

Současnou českou aristokracii můžeme rozdělit do tří skupin.

První jsou potomci tradiční šlechty s titulem odebraným v roce 1918. V médiích či společenském styku se tito šlechtici oslovují tradičním (ač neplatným) titulem, příkladem je Karel kníže Schwarzenberg nebo František hrabě Kinský.

Druhou skupinu tvoří tradiční aristokracie s titulem odebraným v roce 1918, později však legalizovaným vládou jiného státu, například Ladislav, Prince de Lobkowicz. 

Třetí skupinu tvoří šlechtici povýšení do aristokratického stavu v nové době v zahraničí, např. titul Sir získali např. rektor Karlovy univerzity Prof. Tomáš Zima či  Doc. Leoš Středa, kteří byli do šlechtického stavu povýšeni na Filipínách na základě platného zákona.

Mezi šlechtické tituly nepatří takové, které v Česku protiprávně udělují některé samozvané rytířské řády. Ty však nemají oporu v zákonodárství a jejich tituly jsou neplatné (např. Řád blanických rytířů či Řád sv. Konstantina a Heleny).

Aristokracie a erby

Podle platných zákonů může každý používat erb, pokud tím neporušuje práva jiných osob. Stačí se obrátit na kvalifikovaného profesionálního heraldika, který navrhne a namaluje erb dle všech pravidel. Na Slovensku existuje dokonce Heraldický registr, vedený ministerstvem vnitra, do kterého má každý občan právo zanést svůj erb. Takový erb je pak příslušným způsobem chráněn. Erb nemá nic spolčného se šlechtickým titulem.

 

Ing. Tomáš Czernin  * 4. března 1962, Plzeň        >>wikipedia

je příslušníkem šlechtického rodu Czerninů, který se na českém území řadí k nejstarším. Rod je zmíněn již v roce 1193 jako jedna z odnoží drslavického rodu. Dnes napojen na Suverénní řád Maltézských rytířů, věnuje se politice a současně je pořadatelem každoroční poutě nemocných do Lurd.

 

Ladislav Lobkowicz  * 24. října 1925, Křimice +28.ledna 1985 Uccle  >>

obdržel od belgické královské rodiny titul Prince de Lobkowic, kterým 31. 8. 1958 legalizovala aristokratický rod Lobkowiczů po jejich emigraci z komunistického Československa. Titul Prince je ekvivalentem našeho titulu kníže.

 

Karel Schwanzerberg  10. prosince 1937, Praha                >>Wikipedia

Vlatním jménem Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena von Schwarzenberg – je potomkem šlechtického rodu Schwarzenbergů. Titul kníže je neoficiální. Kandidoval na českého prezidenta, byl ministrem zahraničí, rozbouřil věřící, když představitele křesťansko demokratické strany strany označil za černoprdelníky.

 

Zdeněk Sternberg  * 15.srpna 1923, Praha                             >>Wikipedia

hrabě je majitelem hradu Český Šternberk a zámku Březina.

 

Doc. MUDr.PhDr. Leoš Středa, Ph.D. * 5.července 1963, Praha     >>Wikipedia

lékařská celebrita a univerzitní odborník, Sir Leoš Středa je rytířem Řádu Rizalových rytířů s platným titulem Sir

 

Dr. Arnošt Waldstein * 30. března 1925, Doksy     >>Wikipedia

skutečné křestní jméno je Ernst, žije ve Vídni. Je znám moudrostí a nonšalantním vystuováním. Angažuje se v náboženských organizacích. Z potomků rodu Valdštejnů v Česku nežije nikdo.

 

Prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc. * 2.července 1966, Praha   >>Wikipedia

rektor Karlovy univerzity v Praze, Sir Prof. Tomáš Zima je rytířem Řádu Rytířů Josého Rizala. Mezi rytíře byl přijat v roce 2011.

Vyhledávání

Velkovévoda a rytíř: Jindřich I. Lucemburský, panovník Lucemburska, se při příležitosti převzetí Mezinárodní ceny Karla IV setkal s rektorem Karlovy univerzity, profesorem Zimou, který mu ocenění předával. Profesor Tomáš Zima získal aristokratický rytířský titul na Filipínách už v roce 2011.

Televizní dokument Rub a líc modré krve o radostech, strastech a hrdinství české šlechty. Klikněte na obrázek a spustíte videozáznam.

 

Vynikající internetový magazín historickaslechta.cz vedený historikem a dokumentaristou, Janem Drocárem, vedoucím oddělení spisové služby Parlamentu České republiky

Nobilitas.sk je internetový portál potomků uherské šlechty, kteří žijí na Slovensku a kteří se sdružili s cílem propagovat aristokracii ve slovenské společnosti. 

počítadlo.abz.cz