specializovaný web o aristokracii a titulech................................na obrázku Albrecht z Valdštejna, Karel Schwarzenberg, Tomáš Zima, Leoš Streda, Paul McCartney, Steven Spielberg, Bill Gates, Sean Connery, Christopher Lee

Zákonná podpora aristokratických titulů v zahraničí:

ANDORRA. Aristokratický titul kníže automaticky získávají francouzský prezident a urgellský biskup (za Španělsko). Spoluknížata jsou na základě institucionální tradice Andorry a podle znění ústavy – společně a neoddělitelně – hlavou státu, de facto volenou konstituční monarchií. O obsazení postů spoluknížat však nerozhodují andorrští občané. V současnosti jsou andorrskými spoluknížaty francouzský prezident Emmanuel Macron, zástupován Patrickem Strzodou a urgellský biskup Joan Enric Vives i Sicília, zastupován Josepem Mariou Maurim.

BELGIE.V Belgii jsou platné tituly vévoda (Duke, Hertog), kníže (Prince, Prins), markýz (Marquis), hrabě (Count), vikomt (Viscomte, Burggraaf), baron (Baron, Baroness) a rytíř (Chevalier, Ridder). V zemi je v současnosti asi 1300 aristokratických rodin, z nichž jen necelá třetina má hluboké historické kořeny. Většina aristokratických rodin patří ke společenské elitě. Belgická královská rodina například legalizovala knížecí titul rodu Lobkowitzů po jejich emigraci z komunistického Československa, a to včetně titulu Jeho jasnost. Belgičtí kosmonauti Dirk Frimout a Frank De Winne obdržel od krále šlechtický titul vikomt (Dirk Vikomt Frimout v roce 1992, Frank Vikomt De Winne v roce 2002). Šlechtické tituly na základě královského patentu získá každý rok několik mimořádných osobností.

DÁNSKO. Existují tradiční i novodobí šlechtici povýšení mezi nobilitu královskou rodinou. Tradiční šlechta je označována uradel, novodobí šlechtici jsou titulováni jako brevadel. Tituly aristokracie v Dánsku jsou vévoda Hertug/Hertuginde, hrabě Strikejte/Grevinde a Friherre (Baron)/Frifrue (Baronesse). Existuje i šlechtický titul Markis/Markise, tento titul byl však udělen pouze v 19.století, kdy Dánové ovládali Norsko. Titul markýze byl dánskou královskou rodinou udělen jedině v Norsku.

FILIPÍNY. Přestože jsou Filipíny republikou, uzákoněným titulem je Sir udělený Rytířům řádu Dr. José Rizala dle zákona 646. Řád Rytířů José Rizala má stoletou tradici a je rozšířen po celém světě, platné jsou jen tituly rytířů registrovaných v řádu přímo na Filipínách. Zahraniční pobočky Rytířů J.Rizala nemají oporu v zákonodárství příslušné země. Několik význačných Čechů je příslušníkem tohoto řádu.

FINSKO. Přestože republika, akceptuje Finsko šlechtické tituly. Samo však žádné nepřiznává. Ve Finsku je však 6 tisíc aristokratů, poslední šlechtický titul byl udělen v roce 1912 a šlo o titul baronský.

HOLANDSKO. Existují tradiční i novodobí šlechtici povýšení mezi nobilitu královskou rodinou. Aristokratických titulů je v Dánsku sedm: ridder, baron/barones, burggraaf/burggravin, graaf/gravin, markies/markiezin, hertog/hertogin of prins/prinses. Aristokraté, kteří nemají udělen konkrétní šlechtický titul užívají predikát Jonkheer. BVysoká šlechtická rada (Hoge Raad van Adel) registruje oficiální držitele šlechtického titulu. Šlechtické tituly jsou buď zděděny po otci nebo je uděluje královská rodina Královským dekretem. Dědictví šlechtického titulu jde výhradně po otcovské linii. Od otce získávají aristokratický titul synové i dcery. Dcery však již šlechtický titul nemoho předat potomkům.

JAPONSKO. Císařství s aristokratickými a samurajskými tituly. Oficiálně je však uznán pouze císařský titul a ostatní aristokratické tituly byly zrušeny v roce 1946. Přesto potomci šlechty patří v japonské společnosti k prominentním. Tradiční šlechta byla označována jako kazoku. Samurajové byli označováni jako vojenská šlechta, nešlo však o válečníky. Šlechtická krev je předurčovala k výkonu významných funkcí u císařského dvora. Samuraj byl více než obyčejný člověk, ale kazoku byla vyšší šlechta než samurajové.

KAMBODŽA. Kambodžský král uděluje dodnes šlechtický titul Okhna. Získat ho znamená současně investovat nemalou sumu pro rozvoj kambodžského hospodářství. Kambodža je v tomto praktická, nemajetní nárok na aristokratický titul nemají.

LICHTENŠTEJNSKO. Šlechta existuje jen v rámci panovnického domu, ale lichtenštejnský kníže uděluje čestné aristokratické tituly.

LUCEMBURSKO. Velkovévodství s platnou aristokratickou  titulaturou Grossherzog, Herzog, Fuerst, Graf, Baron (Freiher). Lucemburský velkovévoda povyšuje v souladu s ústavou do šlechtického stavu, obvykle je však šlechtictví vázáno na královskou rodinu. 

MUSLIMSKÉ SULTANÁTY.V některých jsou uznáván titul Sayyid, titul poukazující na pokrevní příslušnost k proroku Muhammedovi. 

ŠPANĚLSKO.Titul Principe vyhrazený jen panovnické rodině, Duque, Marques, Conde, Vizconde, Baron. Španělský král občas povýší do šlechtického stavu významné osobnosti. Tituly jsou dědičné, jejich dědění podléhá dědické dani.

ŠVÉDSKO.Titul Hertog je jen pro členy panovnického domu, dále platí šlechtické tituly Graf a Baron. Od roku 1974 již není panovníkovi umožněno udělit aristokratický titul, poslední povýšení do šlechtického stavu se uskutečnilo v roce 1902.

THAJSKO. Thajsko má složitý hierarchický systém, který zahrnuje jak královské, tak aristokratické tituly, které jsou výsledkem vztahu k králi. Mezi známější tituly patří Chao Phraya, Phraya, Phra, Luang, Khun za které se připojí nové jméno (přidělené s aristokratickým titulem).

VELKÁ BRITÁNIE. Kromě tradiční šlechty, uděluje královna šlechtické tituly nejzasloužilejším osobnostem, např. Sir Arthur Conan Doyle, Sir Elton John, Sir Paul Mc Cartney. Šlechtický titul obdržel i rumunský diktátor Ceaucesku, kterému byl později odebrán. Obecně platí, že aristokratický titul "Sir" (bývá udělen při povýšení do šlechtického stavu) smějí používat jen občané Velké Británie a Společenství národů Commontwealth. Britské aristokratické tituly jsou Duke, Marquess, Earl, Viscount, Baron, Baronet a Knight.

Sir Arthur Conan Doyle                                              >>Wikipedia

22. května 1859Edinburgh – 7. července 1930Crowborough    

autor Sherlocka Holmese, pasován na Sira za válečnou činnost lékaře
 

Bill Gates                                                      >>Wikipedia

*28. října 1950, Seattle, USA   

celým jménem se jmenuje William Henry Gates III., KBE a v roce 2005 byl pasován na rytíře britskou královnou. Protože je občanem USA (teritorium netří pod britskou korunu), nesmí používt titu Sir, tedy  nikoliv Sir William Henry Gates III. Smí však užívat titul KBE, protože je Rytíře britského impéria.

Sir Elton John                                              >>Wikipedie

* 25. března 1947 Londýn

zpěvák, který získal  šlechtický titul Sir v roce 1998. Královna Alžběta II. ho pasovala na rytíře pod jeho uměleckým pseudonymem, a ne jako Reginalda Kennetha Dwighta, což je jeho občanské jméno.

Sir Paul McCartney * 18. června 1942 Liverpool          >>Wikipedia

člen Beatles, povýšen do aristokratického stavu v roce 1997

 

Vyhledávání

 

Vynikající internetový magazín historickaslechta.cz vedený historikem a dokumentaristou, Janem Drocárem, vedoucím oddělení spisové služby Parlamentu České republiky 

Nobilitas.sk je internetový portál potomků uherské šlechty, kteří žijí na Slovensku a kteří se sdružili s cílem propagovat aristokracii ve slovenské společnosti. 

počítadlo.abz.cz

© 2020 Historická skupina Akademie české literatury

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode