specializovaný web o aristokracii a titulech................................na obrázku Albrecht z Valdštejna, Karel Schwarzenberg, Tomáš Zima, Leoš Streda, Paul McCartney, Steven Spielberg, Bill Gates, Sean Connery, Christopher Lee

Zákonná podpora aristokratických titulů v zahraničí:
ANDORRA.  Aristokratický titul kníže automaticky získávají francouzský prezident a urgellský biskup (za Španělsko). Spoluknížata jsou na základě institucionální tradice Andorry a podle znění ústavy – společně a neoddělitelně – hlavou státu, de facto volenou konstituční monarchií. O obsazení postů spoluknížat však nerozhodují andorrští občané. V současnosti jsou andorrskými spoluknížaty francouzský prezident Emmanuel Macron, zástupován Patrickem Strzodou a urgellský biskup Joan Enric Vives i Sicília, zastupován Josepem Mariou Maurim.
BELGIE. V Belgii jsou platné tituly vévoda (Duke, Hertog), kníže (Prince, Prins), markýz (Marquis), hrabě (Count), vikomt (Viscomte, Burggraaf), baron (Baron, Baroness) a rytíř (Chevalier, Ridder). V zemi je v současnosti asi 1300 aristokratických rodin, z nichž jen necelá třetina má hluboké historické kořeny. Většina aristokratických rodin patří ke společenské elitě. Belgická královská rodina například legalizovala knížecí titul rodu Lobkowitzů po jejich emigraci z komunistického Československa, a to včetně titulu Jeho jasnost. Belgičtí kosmonauti Dirk Frimout a Frank De Winne obdržel od krále šlechtický titul vikomt (Dirk Vikomt Frimout v roce 1992, Frank Vikomt De Winne v roce 2002). Šlechtické tituly na základě královského patentu získá každý rok několik mimořádných osobností.
DÁNSKO. Existují tradiční i novodobí šlechtici povýšení mezi nobilitu královskou rodinou. Tituly aristokracie v Dánsku jsou Hertog, Graf a Baron.
FILIPÍNY. Přestože jsou Filipíny republikou, uzákoněným titulem je Sir udělený Rytířům řádu Dr. José Rizala dle zákona 646. Řád Rytířů José Rizala má stoletou tradici a je rozšířen po celém světě, platné jsou jen tituly rytířů registrovaných v řádu přímo na Filipínách. Několik význačných Čechů je příslušníkem tohoto řádu.
FINSKO. Přestože republika, akceptuje Finsko šlechtické tituly. Samo však žádné nepřiznává.
HOLANDSKO. Království, kde platí tituly Graaf, Baron a Ridder.
JAPONSKO. Císařství s aristokratickými samurajskými tituly.
KAMBODŽA. Kambodžský král uděluje dodnes šlechtický titul Okhna.
LICHTENSTEJNSKO. Šlechta existuje jen v rámci panovnického domu, ale lichteenstejnský kníže uěluje čestné aristokratické tituly.
LUCEMBURSKO. Velkovévodství s platnou aristokratickou  titulaturou Grossherzog, Herzog, Fuerst, Graf, Baron (Freiher).
MUSLIMSKÉ SULTANÁTY. V některých jsou uznávány tituly Syed a Sayyid.
ŠPANĚLSKO.  Titul Principe vyhrazený jen panovnické rodině, Duque, Marques, Conde, Vizconde, Baron.
ŠVÉDSKO. Titul Hertog je jen pro členy panovnického domu, dále platí šlechtické tituly Graf a Baron.
THAJSKO. Šlechtické tituly vyjadřují vztah ke králi.
VELKÁ BRITÁNIE. Kromě tradiční šlechty, uděluje královna šlechtické tituly nejzasloužilejším osobnostem, např. Sir Arthur Conan Doyle, Sir Elton John, Sir Paul Mc Cartney. Šlechtický titul obdržel i rumunský diktátor Ceaucesku, kterému byl později odebrán. Obecně platí, že aristokratický titul "Sir" (bývá udělen při povýšení do šlechtického stavu) smějí používat jen občané Velké Británie a Společenství národů Commontwealth. Britské aristokratické tituly jsou Duke, Marquess, Earl, Viscount, Baron, Baronet a Knight.

 

Sir Arthur Conan Doyle                                              >>Wikipedia

22. května 1859Edinburgh – 7. července 1930Crowborough    

autor Sherlocka Holmese, pasován na Sira za válečnou činnost lékaře
 

Bill Gates                                                      >>Wikipedia

*28. října 1950, Seattle, USA   

celým jménem se jmenuje William Henry Gates III., KBE a v roce 2005 byl pasován na rytíře britskou královnou. Protože je občanem USA (teritorium netří pod britskou korunu), nesmí používt titu Sir, tedy  nikoliv Sir William Henry Gates III. Smí však užívat titul KBE, protože je Rytíře britského impéria.

Sir Elton John                                              >>Wikipedie

* 25. března 1947 Londýn

zpěvák, který získal  šlechtický titul Sir v roce 1998. Královna Alžběta II. ho pasovala na rytíře pod jeho uměleckým pseudonymem, a ne jako Reginalda Kennetha Dwighta, což je jeho občanské jméno.

Sir Paul McCartney * 18. června 1942 Liverpool          >>Wikipedia

člen Beatles, povýšen do aristokratického stavu v roce 1997

 

Vyhledávání

Velkovévoda a rytíř: Jindřich I. Lucemburský, panovník Lucemburska, se při příležitosti převzetí Mezinárodní ceny Karla IV setkal s rektorem Karlovy univerzity, profesorem Zimou, který mu ocenění předával. Profesor Tomáš Zima získal aristokratický rytířský titul na Filipínách už v roce 2011.

Televizní dokument Rub a líc modré krve o radostech, strastech a hrdinství české šlechty. Klikněte na obrázek a spustíte videozáznam.

 

Vynikající internetový magazín historickaslechta.cz vedený historikem a dokumentaristou, Janem Drocárem, vedoucím oddělení spisové služby Parlamentu České republiky 

Nobilitas.sk je internetový portál potomků uherské šlechty, kteří žijí na Slovensku a kteří se sdružili s cílem propagovat aristokracii ve slovenské společnosti. 

počítadlo.abz.cz