specializovaný web o aristokracii a titulech................................na obrázku Albrecht z Valdštejna, Karel Schwarzenberg, Tomáš Zima, Leoš Streda, Paul McCartney, Steven Spielberg, Bill Gates, Sean Connery, Christopher Lee

Lenní (manský) a hradský systém  správy

Lenní (manský) systém je základ feudální správy, který k nám přišel ze západní Evropě. Panovník propůjčoval šlechticům půdu, ti byli vázáni slibem pomáhat. Později si šlechta vymohla dědičnost správy. Kromě šlechticů mohli být lenníky i církevní hodnostáři. Všichni byli vázáni věrností panovníkovi.

Klasickým lenním statkem byla např. Skalička na okrese Přerov v kraji Olomouckém. Od roku 1328 byla lénem olomouckého biskupství (od roku 1777 arcibiskupství). Alodifikace (zrušní) léna je ve Skaliččce datována k roku 1874.  Od 16. století stál ve Skaličce stál zámek, který v roce 1878 koupilo arcibiskupství olomoucké pro své letní sídlo. V roce 1924 prodalo arcibiskupství zámek Kongregaci sester sv. Cyrila a Metoděje  (tehdy se kongregace ještě  jmenovala  Družina cyrilometodějská). Řádové sestry přeměnily zámek na Ústav Cyrilo-Metodějský pro epileptické děti.  Za socialismu byla charitativní péče všech církevních organizací řízena Ministrstvem práce a sociální péče, které zřídilo Státním úřad pro věci církevní. Ústav se nejprve jmenoval Dětský ošetřovací ústav české katolické charity. Od roku 1960 byl ústav převeden pod Okresní národní výbor a přejmenován na Ústav sociální péče pro děti a mládež. Poslední řádová sestra ukončila práci v ústavu v roce 1988. Protože klientela ústavu postupně stárne, byl v roce 1997 přejmenován na Ústav sociální péče pro mládež a dospělé. V roce 2006 byl schválen nový zákon o sociálních službách, na základě kterého byly ústavy přejmenovány na domovy pro osoby se zdravotním postižením,  a tak se ústav jmenuje od roku 2007 Domov Větrný mlýn.

U nás do 13. století fungoval správní systém českého státu na principu hradské soustavy (10. až 12. stol.), až později byl nahrazen lenním systémem, tak jako u západní arsitokracie. Hradský systém zavedený Přemyslovci se odlišoval.  Hradský systém byl páteř feudálního systému v přemyslovských českých zemích. Kasteláni (půrkrabí) byli zemskou aristokracií, ale panovník je neustále přemisťovat tak, aby nikde nevznikly žádné trvalejší vazby. Jejich posty měly krátkodobý ráz (několik let) a nebyly dědičné. České země se dělily na hradské okrsky, těch bylo 28 (z toho na Moravě 8 ). Byly to okrsky kolem hradu vybudované panovníkem. U vlády byli tehdy Přemyslovci. Hradský spráce se jmenoval kastelán (později půrkrabí) a území, které spravoval se nazýyvalo kastelánie.

Stará Kouřim  je jedním z míst, které dokumentuje, že hradský sytém vznikal často na základě ničení a likvidace konkurenčních mocenských center, která překážela Přemyslovcům. Bratr svatého Václava, Boleslav I., systematicky likvidoval  lokální vládce. V Kouřimi byli Zličané.  Když je Boleslav porazil, vypálil jejich hradiště a zničil vše, co by je připomínalo. Tak se to dělalo: po dobytí likvidace a následné budování vlastní hradiště, klidně i nedaleko. Na ně dosazoval knížecí úředníky z řad loajálních aristokratů jako správce. Tím vynikl základ hradského systému. Mimochodem: Kouřim získali po Zličanech Slavníkovci, ale i ty pozdji Přemyslovci zlikvidovali.

Aristokracie versus demokracie

Aristokracie v doslovném překladu znamená vládu vybraných nejlepších. Na rozdíl od demokracie, která znamená vládu lidu (v původním výkladu však byla myšlena jako vláda "lůzy").

ARISTOS = NEJLEPŠÍ      

DEMOS = LID, CHUDINA, LŮZA     

KRATOS = VLÁDNOUT

Realita demokracie je často jen iluze. Nastolení skutečné vlády lidu je  nereálné. Stejně jako byl nereálný komunismus. Volby jsou otázkou reklamy a masivního působení na davy voličů do té doby, než odevzdají hlasy.  Intenzívní reklama v předvolebním období zajistí několikaletou moc. Po volbách mají politici na několik let volnou ruku, jsou většinou téměř neodvolatelní. Do extrému dovedl demokracii socialismus.

Demokracie má být dle slov Sir Winstona Churchila nejmenším zlem. Paradoxem je, že autor tohoto výroku žil celý život ve státě aristokratickém, Velké Británii. Demokratickými volbami přišli ke svým postům takové zrůdy jako Adolf Hitler nebo u nás Klement Gottwald.

V aristokratickém systému spravuje šlechta  "svůj" majetek, "svou" zemi. Volený politik je u moci jen dočasně, tak vládnoucí období využije pro své obohacení. Poctivý politik je stejná utopie jako byla idea komunismu.

Při srovnání ekonomických a společenských parametrů evropských monarchií a republik vítězí  země se zachovalým aristokratickým systémem. Monarchie jsou např. Velká Británie, Nizozemsko, Dánsko, Monako, Lichtenštejnsko, Andorra,  Lucembursko či Norsko.

 

Řád britského impéria založil v roce 1917 během první světové války král Jiří V.

Jen hrstce vyvolených se dostane pocty, že je dnes do šlechtického stavu povýší britská královna. Získávat aristokratický titul není jen výsadou politiků, statečných vojevůdců či vědců. Mezi oceněnými nejvyšších řádů jsou často i slavné celebrity, které přispěly světu svým umem. Elton John (60) - rytíř od roku 1998. Populární zpěvák, vlastním jménem Reginald Kenneth Dwight, se prvního ocenění ´komtura´ dočkal od britské královny v roce 1996. Už tehdy měl ale našlápnuto na vyšší ocenění. O dva roky později se tak stalo. Povýšil! Roku 1998 se zařadil například po bok muzikanta Paula McCartneyho. Může se totiž chlubit titulem Sir. Oceněn byl britskou královnou především za svou dlouholetou charitativní práci. Paul McCartney (64) - rytíř od roku 1997. Bývalý člen skupiny The Beatles získal svůj první řád už před více než čtyřiceti lety! V roce 1965 obdržel od královny Alžběty II., spolu s ostatními členy skupiny, britské vyznamenání MBE. Před téměř dvaceti lety byl pak pasován na rytíře, čímž získal vážený titul Sir.

Monarchie versus diarchie

Monarcha je jediný panovník, hlava státu. Pochází z aristokratických kruhů a jeho kompetence se pohybují od symbolických, kdy má jen reprezentativní úlohu (v parlamentní monarchii), po absolutní moc (v absolutní monarchii). 

Nejvyšším monarchou je císař, o stupínek níže je král, pak velkovévoda, arcivévoda a vévoda a nejnižším monarchou je kníže. Na úroveň císaře patří také šáh, chalífa a sultán. Ruský car je hodností na úrovni císaře, bulhraský car na úrovni krále. Obdobou knížete jsou emír a šejk. 

Diarchie znamená vládu dvou osob. V Andoře je hlavou státu francouzský prezident (který se stává automaticky knížetem Andorry, resp. spoluknížetem) a biskup jedné ze španělských diecézí. Diarchie je jednou z nejstarších forem vlády a v dávné historii ji uplatňovaly třeba antická Sparta nebo starověký Řím. Diarchii napodobují také např. v Republice San Marino, kde vládnou dva regenti. Nejde však o diarchii, protože nemají aristokratický titul.

Vyhledávání

 

Vynikající internetový magazín historickaslechta.cz vedený historikem a dokumentaristou, Janem Drocárem, vedoucím oddělení spisové služby Parlamentu České republiky 

Nobilitas.sk je internetový portál potomků uherské šlechty, kteří žijí na Slovensku a kteří se sdružili s cílem propagovat aristokracii ve slovenské společnosti. 

počítadlo.abz.cz

© 2020 Historická skupina Akademie české literatury

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode