specializovaný web o aristokracii a titulech................................na obrázku Albrecht z Valdštejna, Karel Schwarzenberg, Tomáš Zima, Leoš Streda, Paul McCartney, Steven Spielberg, Bill Gates, Sean Connery, Christopher Lee

Zákon o zrušení českých šlechtických titulů

Zákon 61/1918 Sb. ze dne 10. prosince 1918, jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly.

Změna: 268/1936 Sb.

Změna: 220/1939 Sb.

Změna: 30/1945 Sb.

Změna: 55/1948 Sb.

§ 1

Šlechtictví  a  řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují, rovněž  tak  tituly,  pokud  byly  udělovány  jako pouhá vyznamenání. V platnosti zůstávají  takové tituly, na které lze splněním předepsaných podmínek nabýti právního nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední hodnost a vyznamenání udělovaná vysokými školami (čestné doktoráty a pod.).

Bývalí  šlechtici  nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví.

§ 2

byl zrušen

(původně zněl: Občané republiky Československé nemohou ani v cizině platně přijímati vyznamenání,  pokud byla předcházejícím paragrafem zrušena.)

§ 3

Ministru  vnitra ukládá se, aby v dohodě se zúčastněnými ministry zákon tento provedl.

§ 4

Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení.  

Dr. Karel  Kramář v. r.
A.  Švehla v. r.

Poznámka: Zákon byl doplněn o sankce: 243/1920 Sb. z 10.4.1920

© 2020 Historická skupina Akademie české literatury

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode